info@testmill.fi

06 424 7500

Tuottajantie 29 E 1 SEINÄJOKI

EXTRANET

  • slide

Jäteauton monivaiheinen tyyppihyväksyntä

Aihealue: Tyyppihyväksyntä
Kirjoittaja: Teemu S. Lindfors

Monivaiheinen tyyppihyväksyntä – esimerkkinä jäteauto

Suomalainen jäteautojen valmistaja NTM otti Testmilliin yhteyttä tavoitteenaan hakea monivaiheista EY-tyyppihyväksyntää valmistamilleen jäteautoille. Monivaiheisella tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan hyväksyntämenettelyä, jossa ajoneuvon alustan valmistaja huolehtii ensimmäisessä vaiheessa alustaan liittyvien vaatimusten hyväksynnästä ja päällirakentaja alustan päälle valmistamaansa päällirakenteeseen liittyvien vaatimusten hyväksynnästä. NTM:n jäteautot ovat merkittävä vientituote Suomelle ja EU-tyyppihyväksyntä avaa vientimarkkinoilla monta ovea. Niinpä otimme innostuneina toimeksiannon vastaan huolimatta siitä, että arvioimme sen monella tapaa haastavaksi.

Ensimmäinen haaste oli se, että Suomessa ei N-luokan ajoneuvon tyyppihyväksyntää eikä monivaiheista tyyppihyväksyntää muutoinkaan oltu milloinkaan aikaisemmin tehty. Toimeksianto oli näin ollen sisällöllisesti uusi kaikille asian osapuolille: valmistajalle, tutkimuslaitokselle ja hyväksyntäviranomaisena toimivalle Liikenteen turvallisuusvirastolle. Haasteesta selviydyttiin lainsäädännön sisältöä ahkerasti opiskellen sekä valmistajan ja viranomaisen kanssa käydyissä kolmikantaneuvotteluissa tulkintoja aktiivisesti hakien.

Seuraavan, kenties merkittävimmän haasteen muodosti NTM:n erittäin laaja ja heterogeeninen tuotanto. Ajoneuvon tyyppihyväksyntä on määritelmällisesti homologaatiota, jossa hyväksytty tuote on määriteltävä eri ominaisuuksiensa perusteella melko tarkoin ja tuossa määritelmässä on myönnetyn hyväksynnän puitteissa myös pysyttävä. Koska monivaiheisessa hyväksynnässä alustan tyyppi määrää myös toisessa vaiheessa valmistuneen ajoneuvon tyypin, merkitsi tämä, että pelkästään eri ajoneuvotyyppejä olisi NTM:n tuotannossa mahdollista olla yli neljäkymmentä ja niiden erilaisia variantteja ja versioita lukemattomia. Jouduimme siis ratkaisemaan ongelman, miten määritellä valmistajan laaja ja vaihteleva tuotanto tyyppihyväksyntää silmällä pitäen ja saada se mukaan hyväksynnän piiriin.

Tuumasta toimeen: määrittelimme hyväksyntää varten valmistajan kanssa tiiviissä yhteistyössä jäteautotuotannon erilaisten tyyppejä, variantteja ja versioita koskevien muuttujien avulla. Muuttujia on paljon, mutta lopputuloksena saimme laadittua matriisin, joka kattaa lähes koko valmistajan tuotannon. Matriisin avulla pystyimme suunnittelemaan tarvittavat testaukset ja tulosten raportoinnin tavalla, joka on valmistajalle kustannustehokas.

Testejä suorittaessa ja vaatimustenmukaisuutta arvioidessa oman haasteensa sai aikaan myös se, että jäteauto on erikoiskäyttöön tarkoitettu, rakenteeltaan melko uniikki tuote. Sääntöjä, joissa eri vaatimukset määritellään, ei varsinaisesti ole kirjoitettu nimenomaan jäteautoja silmällä pitäen. Tulkitsemalla hyväksyntäviranomaisen kanssa sääntöjä niiden tarkoitusta parhaiten vastaavalla tavalla, jäteauton erityinen käyttötarkoitus huomioon ottaen ja eräitä lainsäädännön tarjoamia poikkeusmahdollisuuksia taitavasti hyödyntäen nämäkin haasteet saatiin ratkaistua.

Työn tuloksena N3-luokan ajoneuvon monivaiheinen EY-tyyppihyväksyntä myönnettiin Suomessa ensimmäistä kertaa 16. maaliskuuta 2015.

Toimeksianto kasvatti kaikkien osapuolten osaamispääomaa melkoisesti. Työn aikana onnistuimme kehittämään mekanismeja, joiden avulla laajakin tuotanto voidaan määritellä tyyppihyväksyntää silmällä pitäen viisaasti niin, että tyyppihyväksynnän edellyttämät testaukset voidaan suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle kustannustehokkaalla tavalla. Mekanismit palvelevat myös tyyppihyväksynnän voimassaolon aikaista hallintaa ja edesauttavat valmistajan tuotannon muuttuessa myös hyväksynnän laajennusten sujuvaa toteuttamista.

NTM edustaa myös eräänlaista kouluesimerkkiä siitä, miten valmistajan kannattaa menetellä tyyppihyväksyntäprosessissa. Testausselosteiden liitteeksi tarvitaan paljon teknisiä piirustuksia ja muuta liiteaineistoa, jonka toimittaminen kuuluu valmistajan vastuulle. NTM varasi tähän tarkoitukseen riittävästi yrityksen sisäisiä resursseja, minkä seurauksena prosessi voitiin viedä läpi kaikille osapuolille tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Tämä artikkeli on julkaistu NTM:n antamalla luvalla. NTM:n valmistamiin jäteautoihin voi tutustua NTM:n kotisivuilla osoitteessa www.ntm.fi. Testmill toivoo NTM:lle mitä parhainta menestystä liiketoiminnassaan!

Teemu S. Lindfors

Oy Testmill Ltd

Oy Testmill Ltd

Oy Testmill Ltd on kotimainen testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tuottava asiantuntijayritys. Toimintaamme ohjaavat puolueettomuus, riippumattomuus ja luottamuksellisuus.

Yhteystiedot

Tuottajantie 29 E 1

60100 SEINÄJOKI

06 424 7500

www.testmill.fi

LinkedIn