info@testmill.fi

06 424 7500

Tuottajantie 29 E 1 SEINÄJOKI

EXTRANET

  • slide

Sähkölinja-autolle tyyppihyväksyntä

Aihealue: Tyyppihyväksyntä
Kirjoittaja: Teemu S. Lindfors


Sähköbussin tyyppihyväksyntä

Testmillin tietoon tuli, että suomalainen startup-yritys Linkker valmistaa sähkökäyttöisiä kaupunkibusseja ja kaipaa niille EU-tyyppihyväksyntää. Tämä tieto oli niin mielenkiintoinen, että Linkkeriin oli otettava hetimiten yhteyttä. Tapaaminen Linkkerin tiloissa Villähteellä saatiinkin järjestymään.

Linkker oli tiedustellut mahdollisuuksista hakea tyyppihyväksyntää Trafista. Koska Suomessa tutkimuslaitospätevyyksiä näin laajaan hankkeeseen ei näyttänyt olevan, oli Linkkeriä kehotettu kääntymään ulkomaisten tutkimuslaitosten ja hyväksyntäviranomaisten puoleen. Näin oli myös tapahtunut ja neuvotteluja ulkomaisten tahojen kanssa oli käyty.

Ajatus M3-luokan sähköajoneuvon tyyppihyväksynnästä Suomessa tuntui haastavalta, mutta samanaikaisesti houkuttelevalta. Niinpä Linkkerin kanssa sovittiin, että tutkitaan, mitä voidaan tehdä.

Alusta saakka oli selvää, että Suomessa toteutettuna hyväksyntä edellyttäisi useamman tutkimuslaitoksen yhteistyötä. Ensimmäiseksi kartoitettiin, mitä Suomessa nimettyjen tutkimuslaitosten scopesta löytyi valmiina. Sitten tutkittiin, mitä vaatimuksia listalta puuttuu ja mitä sinne voitaisiin pätevyysalueita laajentamalla kohtuullisin ponnistuksin järjestää lisää. Seuraavaksi otettiin yhteyttä kollegoihin. Iloksemme saimme myönteiset vastaukset Test World Oy:lta sekä VTT Expert Services Oy:lta: kummatkin halusivat olla mukana hankkeessa ja olivat myös valmiita laajentamaan pätevyyksiään heille ajatelluilta osin.

Suurin laajennustarve jäi Testmillille, tarvitsimme kaikkiaan kahdeksan uutta pätevyyttä, jotta jokainen rivi M3-luokan ajoneuvon vaatimusluettelosta saataisiin kuitattua. Ainoastaan sähkömagneettista yhteensopivuutta (UNECE R 10) sekä sähköajoneuvon sähköturvallisuutta (UNECE R 100) koskevat testaukset jouduttaisiin hankkimaan Suomen ulkopuolelta.

Näillä tiedoin otimme yhteyttä Trafiin. Muotoilimme kysymyksemme seuraavasti: ”Jos tutkimuslaitokset Suomessa hoitavat hankkeen osalta oman tonttinsa, hoitaako Trafi omansa?” Trafin vastaus oli kannustava: ”Kyllä.” Näin ollen saatoimme tarjota Linkkerille palveluitamme ja hanke voitiin käynnistää.

Seuraavaksi ohjelmassa oli pätevyysalueen laajentaminen. Testmillin vastuulla olevien vaatimusten osalta se edellytti jonkin verran laitteistohankintoja ja useita miestyökuukausia työtä. Myös laajennuksiin liittyvästä pätevyyden arvioinnista vastannut FINAS suhtautui hankkeeseen myönteisesti ja pätevyyden arviointi hoitui sujuvasti.

Varsinaisia testejä suoritettiin Suomessa kolmen eri tutkimuslaitoksen toimesta kaikkiaan yli vuoden ajan. Koska hanke oli Suomen mittapuulla ennennäkemättömän laaja ja valmistaja toimintaansa vasta aloitteleva yritys, oli ilmeistä, että testausselosteiden liiteaineiston laatimiseen kuluisi runsaasti aikaa. Valmistajan kehittyvän tuotannon hallinta tuotti omat haasteensa ja tyypin, varianttien ja versioiden määrittelyä jouduttiin työn kuluessa järjestelemään uudelleen useampaan otteeseen. Sähkölinja-auton tyyppihyväksynnässä myös hallinnollisten hyväksyntäasiakirjojen laatiminen on suuritöinen tehtävä.

Tavoitteeksi määriteltiin lopulta, että hyväksyntä saataisiin valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Aineistoa koottiin viime metreille saakka ja joululomat uhraten se saatiinkin kaikilta osin kasaan ennen vuodenvaihdetta, mutta Trafin uutterasta työskentelystä huolimatta hyväksyntä pystyttiin myöntämään vasta 2. tammikuuta 2018.

Kaikkiaan prosessi kesti kahden vuoden ajan. Pidän tätä kohtuullisen hyvänä suorituksena ottaen huomioon erityisesti, että myös ulkomaiset kokeneet toimijat, jotka olisivat voineet hyväksynnän toteuttaa, olivat arvioineet hankkeen kestoajaksi niin ikään kaksi vuotta. Suomessa pystyttiin samaan aikatauluun huolimatta siitä, että hanke oli sisällöllisesti uusi kaikille osapuolille ja edellytti uusien asioiden opiskelua sekä pätevyysalueen laajennuksia tutkimuslaitoksilta.

Sallittakoon pieni yhteiskunnallinen kannanotto. Mielestäni Linkker edustaa erinomaista esimerkkiä siitä, mitä Suomi menestyäkseen tarvitsee. Liikeidea on kunnossa ja yrittäjiltä löytyy rohkeutta toteuttaa ideaansa Suomessa. Matka menestykseen on vielä pitkä, mutta uskon vahvasti, että Linkker sen matkan taivaltaa.

Tutkimuslaitosten ja hyväksyntäviranomaisen tehtävänä on tarjota Linkkerin tarvitsemat tukipalvelut niin, että tuotteen markkinoille saattamiseen pakollisena kuuluva hyväksyntäprosessi saadaan hoidettua Suomessa, kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. Arvioni mukaan näin myös tapahtui. Tunnustan olevani hiukan ylpeä Linkkeristä, kollegoistani Test Worldilla ja VTT Expert Servicellä, omasta Testmill-tiimistäni sekä viranomaisista, jotka lunastivat lupauksensa.

Työ Linkkerin kanssa jatkuu tulevien laajennusten ja mahdollisesti myös uusien tyyppien parissa. Voidakseen palvella Linkkeriä entistä paremmin Testmill on päättänyt laajentaa pätevyysaluettaan myös sähköturvallisuutta koskevaan vaatimukseen.

Tämä kirjoitus on julkaistu Linkker Oy:n suostumuksella. Toivomme Linkkerille menestystä liiketoiminnassaan! Linkkerin tuotteisiin voi tutustua yrityksen kotisivuilla osoitteessa www.linkkerbus.com. Aiheesta on kirjoitettu kiinnostavasti myös Trafi Talks-blogissa osoitteessa www.trafi.fi/trafitalks.

Teemu S. Lindfors

Oy Testmill Ltd

Oy Testmill Ltd

Oy Testmill Ltd on kotimainen testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tuottava asiantuntijayritys. Toimintaamme ohjaavat puolueettomuus, riippumattomuus ja luottamuksellisuus.

Yhteystiedot

Tuottajantie 29 E 1

60100 SEINÄJOKI

06 424 7500

www.testmill.fi

LinkedIn